İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARININ KONFERANS, ÇALIŞTAY VE EĞİTİMLERE KATILIMLARI İÇİN DESTEK PROGRAMI

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), 1 Mart 2021 tarihinde Avrupa Birliği’nin desteğiyle ve İnsan Hakları Derneği (İHD), Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FİDH) ile İşkenceye Karşı Dünya Örgütü (OMCT) iş birliğinde, “İnsan Hakları Aktörlerinin Salgın Sonrası Dönemde Taban Merkezli Bir Yaklaşımla Korunması ve Desteklenmesi” projesini yürütmeye başlamıştır. Bu proje ile insan hakları mücadelesini güçlendirmeyi amaçlayan TİHV, Türkiye’deki insan hakları savunucularının ülke içinde, yurt dışında veya çevrimiçi ortamlarda düzenlenen etkinlere katılımlarını desteklemek ve kolaylaştırmak amacıyla İnsan Hakları Savunucularının Konferans, Çalıştay ve Eğitimlere Katılımları için Destek Programı kapsamında başvuru almaya başlamıştır.

İnsan hakları savunucuları Temmuz 2024’ten önce gerçekleşecek olan ve insan hakları alanıyla ilgili olan konferans, çalıştay, eğitim, panel, sempozyum, forum vb. etkinliklere katılımlarının desteklenmesi için programa başvuruda bulunabilirler.

Bu çağrı 31 Mart 2024 tarihine kadar en az 10 kişiye destek sunulana dek açık kalır.

Ayrıntılı bilgi için lütfen program kılavuzunu, eklerini ve KVKK ile ilgili metinleri inceleyiniz. Kılavuza uygun olmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Programa başvuru yapmak için tıklayınız.