İnsan Hakları Alanında Çalışma Yürüten Sivil Toplum Kuruluşlarını Destekleme Programı

Başvuru Belgeleri
Başvuru Formu için tıklayınız
Bütçe Formu için tıklayınız
Doğruluk Beyanı için tıklayınız

Türkiye İnsan Hakları Vakfı, insan hakları alanında faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını sürdürmelerine ve güçlendirmelerine katkı sağlamak amacıyla İnsan Hakları Alanında Çalışma Yürüten Sivil Toplum Kuruluşlarını Destekleme Programını başlatmıştır. 

Bu program kapsamında sunulacak destek, sivil toplum kuruluşlarının kendi amaç ve önceliklerine ulaşmaları için sürdürdükleri ve hayata geçirmeyi planladıkları çalışmaları, sabit kurumsal giderleri ve temel ihtiyaçlarını kapsayacaktır. En az 10 sivil toplum kuruluşuna 12 ile 24 ay arasında süren çalışmaları için toplam 600.000 Euro destek sağlanacaktır. Sivil toplum kuruluşları en az 30.000 Euro ve en fazla 60.000 Euro karşılığı Türk Lirası tutarında destek imkanına başvurabilecektir. 

Bu destek programına başvurular aşağıda yer alan başvuru linki üzerinden çevrimiçi olarak yapılır. Başvuru sisteminde ilgili alanlarda istenen bilgileri doldurmanız, başvuru formu, bütçe formu, doğruluk beyanı ve destekleyici belgeleri sistemde belirtilen ilgili alanlara yüklemeniz gerekmektedir.