Bölgesel Dayanışma ve İş Birliği Grupları

Taban merkezli bir yaklaşımla insan hakları aktörlerinin korunması, desteklemesi ve güçlendirmesini amaçlayan bu projenin merkezinde, 6 bölgede (İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Diyarbakır ve Van) insan hakları savunucularından oluşan bölgesel dayanışma  ve iş birliği grupları bulunmaktadır. Her bir bölgesel dayanışma ve iş birliği grubu;

   1. Faaliyet yürüttükleri bölgedeki insan hakları savunucularının ihtiyaçlarını, yaşadıkları zorlukları ve maruz kaldıkları baskıları takip ve tespit ederek raporlamak;
   2. Zorluk ve baskı yaşayan insan hak savunucuları ile dayanışma ortamını güçlendirmek, acil durumlarda eylem çağrıları yapmak, destek ve dayanışma kampanyaları organize etmek;
   3. Özellikle ihlale uğrayan insan hakları savunucularına proje çerçevesinde sunulacak desteklere (hukuksal, psikososyal, eğitim ve diğer) etkin şekilde erişebilmesini sağlamak;
   4. Bölgede yaşanan insan hakları ihlallerini raporlamak;
   5. İnsan hakları ihlallerine maruz kalanların bölgesel ve kamusal destek, önleme ve onarım mekanizmalarına etkin şekilde erişimlerini kolaylaştırmak amaçlarıyla kurulmuştur.

Gruplar düzenli olarak bir araya gelerek proje faaliyetlerini kolaylaştırmak için çalışmalar yürütmenin yanı sıra, bölgelerinde baskıya maruz kalan insan hakları savunucularıyla dayanışma pratikleri örgütlemekte ve bu baskılara ilişkin dokümantasyon çalışmaları yürütmektedir. Gruplar arası iletişim ve koordinasyon her bölgesel gruptan iki kişinin katılımı ile kurulan grup sekretaryası tarafından yapılacaktır.