Farklı ülkelerde faaliyet yürüten sivil toplum temsilcileri ve insan hakları savunucuları (İHS) ve Türkiye'den STK temsilcileri/İHS’ler ile Türkiye'de uluslararası bir çalıştay düzenlenecektir. Çalıştay, farklı bağlamlarda benzer zorluklarla karşılaşan STK'ler/İHS'ler arasında deneyim paylaşımına imkân vermek ve sivil alanı korumak için ortak stratejiler oluşturmak amacıyla düzenlenecektir.

Avrupa’da sivil örgütlerle iş birliğini ve sinerjiyi arttırmak için Avrupa merkezli örgütleri içeren STK’lerden oluşan bir dayanışma grubu oluşturularak, Türkiye'deki STK'ler ile Avrupa'daki kuruluşlar arasında bir köprü kurulacak ve düzenli brifingler, etkinlikler ve bilgi paylaşımı teşvik edilerek Türkiye hakkındaki uluslararası farkındalığın güçlendirilmesi hedeflenecektir. Avrupa Dayanışma Grubu ve Türkiye İnsan Hakları Savunucuları Ağından toplam 10 katılımcı ile toplantılar yapılacaktır.

Proje süresince BM, Avrupa Konseyi ve AB'ye yönelik, gerek uluslararası kamuoyunu ve mekanizmaları bilgilendirmek ve harekete geçirmek gerekse de spesifik durumlarda aksiyon alınmasını hızlandırmak gibi amaçlarla düzenli savunuculuk faaliyetleri yürütülecektir. Savunuculuk çalışmaları, demokratik değişim süreçlerine katkı sağlamak bağlamında yasaların yapım ve uygulanmaları aşamalarında insan hakları temelinde hüküm ve pratiklerin üretilmesini ve sürdürülmesini sağlamak için lobicilik, kampanya çalışmaları, eylem ve dava takip ve izleme süreçlerine müdahil olmak gibi şekillerde gerçekleştirilebilir.

Türkiye’de insan hakları durumuna ilişkin yayınlanan bilgi ve belgelerin bir araya getirileceği İngilizce dijital platform İşkenceye Karşı Dünya Örgütü (OMCT) tarafından kurulacaktır.
İnsan hakları alanındaki yasal düzenlemelere ilişkin rapor ve brifingler hazırlanacak; bu çıktılar Yayınlar sayfamızda kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Savunuculuk Çalışmaları

İnsan haklarını savunma hakkını savunmak amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde savunuculuk ve lobi çalışmaları yürütülecektir. Yerel aktörlerin uluslararası alanda hareket etme kapasitesi, bilgi/deneyim paylaşımı ve ağ kurma faaliyetleri yoluyla artırılacaktır.

Bu kapsamda yanda değinilen çalışmalar hayata geçirilecektir.

Savunuculuk Çalışmalarından

Skip to content