İnsan hakları savunucuların desteklenmesi amacıyla 2024 Ağustos ayına kadar aşağıda belirtilen 4 eğitim çalışması gerçekleştirilecektir. Eğitimler, kadın ve LGBTİQ+ hakları savunucuları öncelikli olmak üzere, bölgesel grupların katılımcıları ve bölgesel gruplar tarafından belirlenen kişilere verilecektir.

Eğitim çağrıları, sonraki bir tarihte Bölgesel Dayanışma ve İş birliği Grupları aracılığıyla yapılacaktır.

İnsan hakları ihlallerinin izlenmesi ve raporlanması konusunda bilgi ve farkındalığın arttırılması ve bu çalışmaların sürdürülebilmesi için 1’i eğitmen eğitimi ve 6’sı uygulayıcı eğitimi olmak üzere toplam 7 eğitim organize edilecektir.

Eğitmen Eğitimi İnsan hakları alanında izleme ve raporlama çalışmalarının güçlendirilerek sürdürülebilmesi için bu konuya ilişkin eğitimleri sürdürebilecek eğitmen havuzu oluşturmak amacıyla 15 katılımcı ile toplam 3 gün sürecek bir eğitim organize edilecektir.

Uygulayıcı Eğitimleri Yerelde bulunan insan hakları aktörlerinin insan hakları ihlallerini izleme ve raporlamasa çabalarını desteklemek ve bu çalışmaları daha sistematik ve etkili hale getirmeye katkı sunmak amacıyla Ankara, Adana, Diyarbakır, İstanbul, İzmir ve Van’da olmak üzere toplam 6 eğitim uygulanacaktır. Her bir eğitim 2 gün sürecek, 20 katılımcıya 4 eğitmen tarafından verilecektir

İnsan hakları hareketinin sürdürülebilirliği için hayati olan insan hakları savunucularının iyilik hallerinin kolektif olarak korunması gerekliliği fikri üzerine temellendirilen bu eğitim, başta bölgesel grup katılımcıları olmak üzere, insan hakları savunucularına yönelik olarak 4 eğitim şeklinde düzenlenecektir. Bu çalışma kapsamında, 9-10 Ekim 2021 tarihlerinde Diyarbakır’da, 23-24 Ekim 2021 tarihlerinde İstanbul’da, 6-7 Kasım 2021 tarihlerinde Ankara’da ikişer günlük eğitimler düzenlenmiş; bu eğitimlere toplamda 60 kişi katılmıştır. İkincil Travma ve Tükenmişlik Eğitimi çalışmalarının sonuncusu 4-5 Aralık 2021 tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirilecektir.

İnsan hakları savunucularını kendi güvenlikleri ve dijital güvenlikleri konusunda bilgilendirmek ve güçlendirmek amacıyla 2 eğitim  organize edilecektir. 2 gün sürecek her eğitim 20 kişiye 3 eğitmen tarafından verilecektir.

Özellikle yerel insan hakları savunucuların ülke içinde ve uluslararası alanda ilgili mekanizmalara erişme ve ihlalleri raporlama becerilerini arttırmayı hedefleyen 2 eğitim düzenlenecektir. Eğitimler 2 gün sürecek, 4 eğitmen tarafından 20 katılımcıya verilecektir.

Yerelde çalışan örgütler ve savunucular tarafından yapılan çalışmaların görünürlüğünü artırmak için, proje kapsamında mali destek alan STK'lere ve bölgesel dayanışma grubu temsilcilerine medya ilişkileri ve stratejileri hakkında dijital bir medya organı ile yapılacak ortaklık aracılığıyla 2 eğitim verilecektir. Her eğitim 20 katılımcı için 4 eğitmen/gazeteci tarafından verilecek ve 2 gün sürecektir.

Eğitim Haberleri

Travma ve İnsan Hakları Güz Okulu 2022 Başvuru Çağrısı

0
Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) olarak 2-8 Ekim 2022...

İkincil Travma ve Tükenmişlik Eğitimleri

0
İnsan hakları hareketinin sürdürülebilirliği için hayati olan insan hakları...
Skip to content