İnsan Hakları Aktörlerinin Salgın Sonrası Taban Merkezli Bir Yaklaşımla Korunması ve Desteklenmesi Projesi’nin amacı, kamusal hayatın insan haklarının kurucu rolü temelinde tahkim edilmesine katkı sağlamaktır. Proje, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) tarafından, İnsan Hakları Derneği (İHD), Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FİDH) ve İşkenceye Karşı Dünya Örgütü (OMCT) iş birliğinde yürütülmekte; Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilmektedir. Projenin ana hedefi, özellikle yerelleri esas alarak insan hakları hareketinin zorlu bir ortamda dönüştürücü etki yaratabilme kapasitesini artırarak ve insan haklarını savunma hakkının gerçekleştirilmesine katkıda bulunarak insan hakları mücadelesinin güçlendirilmesidir. Faaliyet süresi 42 ay olan proje, 1 Mart 2021 tarihinde başlamış olup 31 Ağustos 2024 tarihinde sona erecektir. Devamı için tıklayınız.

Skip to content